Mindthebody 

Ikke mere stress

 

     Mia Herskind, psykolog, ph.d      

logo mtb_edited.png

Læs mere om mindfulness & terapi i forbindelse med:  

Smerter

Angst

Søvnløshed

Krise

Sorg

Depression

Mindfulnessbaseret terapi, med krop, mindfulness og samtale

Mindfulnessbaseret terapi er en meningsfuld og hjælpsom vej for mange, der oplever, at hverdagen er vanskelig. Den tager udgangspunkt i dine oplevelser og erfaringer og ønsker for terapien. 

Igennem Mindfulness, samtale og kropsøvelser, lærer du at håndtere det, der er udfordrende og vanskeligt, så din trivsel og evne til at have det godt øges - også efter du har afsluttet dit terapiforløb.

Samtalen er central, men den står ikke alene. 

 

En kropsorienteret tilgang

Terapien i Mindthebody er kropsorienteret, fordi vi ved at rette opmærksomheden mod kroppen, får indsigt i en viden, der ellers er tavs eller det man kan kalde prerefleksiv = før tankerne.

Kroppen ikke kun skal have opmærksomhed, når vi stiller os på vægten, går i fitness eller har smerter. 

Vi er tilbøjelige til at negligere kroppens signaler. Vi lader som ingenting, samtidig med at symptomerne på stress raser i kroppen: Forhøjet puls, forhøjet blodtryk, dårlig søvn,høj grad af sensitivitet og irritabilitet. 

Men vi er vores krop: når kroppen lider - lider vi.

 

Hvis du kan mærke din krop prøver at fortælle dig noget, så tænk på, at den forsøger at hjælpe dig til at lytte, så du kan tage vare på dig selv.

 

Læs mere om at lytte til kroppen
 

En mindfulnessbaseret tilgang

​Mindfulness er et centralt element i terapi, kurser og rådgivning i mindthebody, fordi det giver dig mulighed for at opdage dine tanke- og handlevaner, herunder hvordan du reagerer og påvirkes i hverdagen af små og store ting. Der er mange situationer, der i løbet af en dag har indflydelse på dine tanker, din grundstemning og din kropslige energi.

 

Med mindfulness får du redskaber til at være tilstede med større indre ro. Du lærer at håndtere hverdagens udfordringer mere hensigtsmæssigt. Læs mere om mindfulness

Din motivation og intention

Dit udbytte af terapien øges gennem din egen aktive deltagelse. 

For at få det bedste udbytte af terapien, opfordres du derfor til - også i dagene og ugerne mellem vores samtaler - at lave forskellige øvelser og være undersøgende overfor dine følelser, tanker og kropslige sansninger og fornemmelser i forbindelse med hverdagens forskellige hændelser.

Please reload

 I 

logo mtb_edited.png