Hvad betyder mindfulness?

Mindfulness kan oversættes til bevidst nærvær. Jon Kabat Zinn,læge, ph.d. (Massachusetts Universitetshospital) og grundlæggeren af MBSR- programmet oversætter det således: at være opmærksom- med vilje- fra øjeblik til øjeblik på en ikke-dømmende måde.

MIND skal forstås bredere end sind eller bevidsthed. Det inkluderer også kroppen. På sanskrit betyder mind faktisk også hjerte. Mindfulness kan derfor også oversættes til heartfulness. Det understreger, at mindfulness også vedrører følelsen i vores forholdemåde.  

Er mindfulness et modefænomen?

Mindfulness er en forholdemåde, vi allerede har en erfaring med: vi er fx tilstede på en mindful måde, når vi iagttager en solnedgang og lader solnedgangen få vores fulde opmærksomhed. Vi checker ikke samtidig telefonen eller tager et foto og lægger det på facebook. 

Mindfulness har trange vilkår i det moderne samfund. Arbejdsliv og familieliv, kommunikation og informationer kalder på os i en udstrækning som aldrig før. Det er blevet vanskeligere at finde ro, skabe nærvær, være tålmodig etc.

Konsekvensen er, at flere og flere bliver stressede og mister glæde og trivsel i hverdagen. Der er behov for at 'træne' den nærværende forholdemåde. Vi har behov for at have fortrolighed med den, så vi kan 'kaste anker' og falde til ro - ikke blot på vore ferier- men i hverdagen. 

Er mindfulness en religion?

Nej mindfulness er ikke en religion. Mindfulness stammer fra buddhismen. Her beskrives mindfulness som én blandt flere veje til at mindske menneskets lidelse. De fleste der arbejder med mindfulness som trivsels- og sundhedsintervention har 'taget religionen ud' af mindfulness, for at lade de centrale øvelser og forholdemåder i mindfulness blive en del af en terapi eller et kursus. 

Hvad 'træner' man i mindfulness?

Mindfulness er en forholdemåde, hvor man 'træner' sit bevidste nærvær. Man øver sig i at være til stede her og nu. 'Træningen' består i forskellige formelle øvelser, herunder siddende og gående meditation, kropsskanning og yogaøvelser.

Når man sidder eller ligger helt stille, opdager man meget hurtigt at tanker, herunder vurderinger af os selv og andre, planlægning, efterbearbejdning af en hændelse, bekymring og meget andet fylder vores opmærksomhed. I forbindelse med udmattelse fx i forbindelse med stress, angst, smerter og mangel på søvn, er det næsten ikke muligt at opleve øjeblikke af ro og mindful væren. 

Det er her 'træningen' får betydning: Når vi sætter os for at meditere retter vi bevidst opmærksomheden mod åndedræt og krop. Vi mærker, hvad der sker lige nu: at luften passerer ind i kroppen og ud af kroppen, at kroppen udvider sig en smule på indåndingen og sænker sig på udåndingen.

Når vi har fuld opmærksomhed på vejrtrækningen kan vi ikke samtidig tænke på arbejdet eller middagsmaden eller noget, vi sagde i går, som vi måske ikke skulle have sagt.

Alligevel opdager vi at tanker - igen og igen - overtager vores opmærksomhed. Ja måske mærker vi også smerter i kroppen eller følelser, der påvirker vores motivation for at sidde helt stille. Vi får måske lyst til at rejse os og tage fat på arbejdsopgaver, der venter. 

Meditationen hjælper os tilbage til det enkle - rolige: vejrtrækningen ind og ud af kroppen, den lille bevægelse i kroppen, der føler med.

Når vi tålmodigt træner denne tilbagevenden til åndedrættet og til kroppen, hver gang vi opdager at vores opmærksomhed er fyldt med tanker, kultiverer og styrker vi en mindful forholdemåde.

Træningen har stor betydning for mennesker med forskellige stresstilstande (arbejdsstress, familiestress, angst, smerter etc.) og deres muligheder for at genfinde ro og glæde.

Læs mere om mindfulnessbaseret stressreduktion.

På opdagelsesrejse i dit eget liv.

Mindfulness har en helende effekt på os. Det helende består i, at vi retter en mere helhedsorienteret opmærksomhed mod os selv. Denne opmærksomhed vedrører både vores tanker, følelser og kropslige sansninger og deres gensidige samspil. Vi udvikler en fortrolighed med  egne reaktionsmønstre, behov og ønsker for fremtiden. Med mindfulness bliver vi opdagelsesrejsende i vores eget liv.

 

Kontakt mig på 40981848 eller på miaherskind@hotmail.com eller via en af kontaktformularerne på hjemmesiden, fx her

Please reload

Opmærksomhed på krop og åndedræt er centrale ressourcer i din  håndtering af stress, smerter, uro, tankemylder og angst.

Psykolog, ph.d. Mia Herskind

KONTAKT 40981848 eller miaherskind@hotmail.com

​© 2008 mindthebody

Birkerød, Gentofte, København.