Gradient Ocean

Individuelt mindfulnessforløb

Et individuelt forløb har flere fordele

Kurset retter sig alene mod dig. 

 

Det indebærer stor fleksibilitet.

Forløbet afvikles på dage og tidspunkter, der passer dig.

Der er mulighed for at fordybe dig i aktuelle og betydningsfulde temaer fra hverdagen, både de der vedrører din profession, og de der vedrører dit privatliv

Du kan læse mere om hvad mindfulness er og kan bidrage til her

Daglig træning gennem 8 uger

Forløbet er på 8 uger. 

Mht indhold og struktur er det inspireret af det forskningsbaserede MBSR kursus for grupper. 

Kurset lægger vægt på, at du lærer mindfulness ved at praktisere mindfulness. 

Ligesom du træner dine muskler for at præstere bedre,er det den daglige træning af mindfulness, der gør det muligt for dig at håndtere hverdagens små og store katastrofer mere hensigtsmæssigt

Hvorfor mindfulness
For dig og en partner/ven/et familiemedlem

Mennesker, der kommer i individuelle forløb i Mindthebody er stressede eller bange for at blive stressede. Nogle vil gerne lære at meditere for at håndtere negative og bekymrende tanker. Andre står i en akut presset situation fx skilsmisse eller arbejdsstress. Andre har fået sygdom - fysisk eller mental - tæt ind på livet, fordi de selv er syge eller fordi de er pårørende til én, der er syg.

De der har haft stress kommer for at få værktøj til at holde tidligere stress og følgevirkninger af stress, fx svimmelhed eller manglende koncentration,på afstand.

Nogle er udmattede af alt for mange tanker og indre dialoger, ofte selvkritiske, og vil gene have redskaber til at kontrollere tankerne, så de ikke fylder så meget.

 

Det, alle har til fælles, er, ønsket om at have lettere ved at have det godt, være mere glade og genfinde engagement og ro.

Du kan vælge at deltage i forløbet med en partner/ven/ andet familiemedlem.

Se priser her