Gradient Ocean

Lyt til kroppens stemme

Kroppen og sindets visdom

Kroppen er for sindet, hvad vandet er for planten. Hvis vi negligerer kroppen, risikerer vi at overhøre dens signaler om, hvad den/du har behov for: er det ro, bevægelse, mere eller mindre mad, mindre alkohol eller mere omsorg? Ved at lytte til kroppen får vi indsigt i vores mest grundlæggende behov, ligesom vi mærker, hvor tæt samspillet mellem krop, følelser, tanker og handlinger er.

Har du stress, stressudløst angst og depression eller oplever du, at du har svært ved at stoppe tanker, er dit første skridt mod helbredelse at lytte til kroppen og mærke åndedrættet. Du vender med vilje din opmærksomhed mod kroppen og åndedrættet. Gør du det systematisk over en længere periode, vil du mærke, at denne 'vending mod kroppen', ændrer dine tankemønstre og forholdemåder.

Læs om stressreduktionskursus gennem Mindfulness her

 

Også Mindfulnessbaseret terapi bygger på denne forståelse af sammenhæng mellem krop og sind. Læs her .

 

Gennem samtale og mindfulness -  får du redskaber, der kan bringe dit nervesystem og dine stressreaktioner i ro efter perioder med uro og belastning.

Kontakt mig 40981848 eller på knappen nedenfor.

Negligering af kroppens signaler

I vores kultur har vi ofte brug for at minde os selv om betydningen af at lytte til kroppens signaler. 

Vi er 'på', engagerede og pligtopfyldende, vil gerne gøre det godt. Vi er on-line og holder os informerede og kommunikerer digitalt i mange af døgnets timer. Vi er pligtopfyldende og ambitiøse.

 

I al denne aktivitet er vi - meget naturligt - i mindre grad i kontakt med os selv. Vi mærker ikke vores krops signaler, herunder tegn på udtrætning. Vi reagerer ikke på træthed i øjne og muskler omkring øjnene, på en begyndende hovedpine, på muskelsmerter som følge af, at vi sidder i samme stilling i timevise. Vi registrerer ikke at vores hjerne er ved at være træt og trænger til hvile. 

 

Check ind

Når du checker ind og mærker kroppen og åndedrættet, ændrer du med vilje din opmærksomhed: den er ikke længere orienteret mod en bred horisont af tanker, forestillinger, indre dialoger, andre mennesker, det du skal gøre om lidt eller om en uge: du er tilstede her og nu med dit åndedræt og din fornemmelse af kroppen. Du har ændret din forholdemåde: du forlader den sædvanlige handlemodus og tablerer en være-modus, hvor du er til stede fra øjeblik til øjeblik.  

Mærk kroppen nu

Sæt 5 minutter af.

Sæt dig stille og roligt på et stol. 

Luk øjnene.

Ret opmærksomheden mod de steder, hvor kroppen møder underlaget. 

Mærk skuldrene bliver tunge.

Lad armene hænge tungt fra skuldrene.

Hænderne hviler i skødet eller på lårene.

Mærk kroppens tyngde - mærk også en evt. stigende afslappethed.

Flyt opmærksomheden mod åndedrættet.

Følg indåndingen og udåndingen....lad kroppen og  åndedrættet blive ankre for din opmærksomhed. 

Hver gang du opdager, at du bliver optaget af andet end at sidde/ligge med fokus på åndedrættet- så registrerer du, hvad tankerne er optaget af - og vender tilbage til åndedrættet - ind i kroppen - og ud af kroppen - igen, igen og igen.

Hvad får jeg ud af at rette opmærksomheden mod kroppen?

Start med den lille øvelse ovenfor. 

Som du måske kan mærke, ændrer du din orientering.

Når du retter din fulde opmærksomhed mod din krop, kan du ikke samtidig være optaget af  tanker, vurderinger,  og opgaver,der slider din krop og dit sind. 

Bevidst opmærksomhed på krop/ sanser/ følelser og stemninger skaber grundlag for at 'hele dig selv' - fordi du giver de dele af dig selv, som du har tilbøjelighed til at negligere, opmærksomhed. 

I perioder med uro, stress og angst har vi ofte ikke ro til at rette opmærksomheden mod kroppen og åndedrættet, selvom det er det, vi har brug for. 

Find dit mindfulnessforløb i Mindthebody  her

Please reload