mindfulness - ro - kreativitet - selvværd 

En mindful hverdag styrker børn/unges evne til 

 • at mærke sig selv, 

 • at blive fortrolige med

  • kropslige sansninger,

  • følelser og tanker,

  • egne reaktionsmønstre​,​

 • at tage vare på sig selv,​

 • at være åben og forstående overfor andre (empati), 

 • at være nysgerrig fremfor vurderende. 

I en sådan proces øges også evnen til

 • fordybelse,

 • koncentration (fokuseret opmærksomhed),

 • skole/institutionsparathed (fra daginstitution til gymnasium).

 

Mindfulness er et relevant redskab både i 

 • den almene dannelse,  

 • den sundhedsfremmende institution/skole/familie,

 • specialpædagogikken ( børn med særligt behov),

Orkestrering af en mindful hverdag

- starter med de voksne.

Har du ønsker om 

 • skabe mere ro og nærvær i klasserummet/ det pædagogiske rum

 • mindske antallet af stressorer

  • for alle

  • for de særligt sensitive

  • for de med opmærksomhedsudfordringer.

  • for dig selv

 • at få kompetencer til at orkestrere en mindful pædagogisk ledelse?​

Om mit arbejde:

 

Mit arbejde med børn og mindfulness er blandt andet forankret i ​ 

 • egne forskningsprojekter om børn og mindfulness,

 • erfaringer om børn med særlige behov fra tidligere ansættelse som PPR-psykolog. 

 • undervisning af studerende på pædagoguddannelsen i Mindfulness, ro og berøring

 • se også Mindfulness i omsorg og undervisning