Hvad er mindfulness- er det noget for dig?

Introduktion til mindfulness: søndag den 27. maj. kl. 10 -13.00 i Gentofte 

Tilmelding

Pris: 250 kr. (4 - 8 deltagere)

Tværfaglig Psykoterapeutisk Klinik, Gentoftegade 45, 1.th. 

2820 Gentofte

Tilmelding er nødvendig.

Meld afbud, hvis du bliver forhindret i at komme.

Rabat på kommende 8 ugers MBSR-forløb: Ved deltagelse på dette kursus, får du 250 kr. rabat på det førstkommende 8 ugers MBSR forløb.

Hvad lærer jeg på kurset?

På dette kursus får du: 

  • kendskab til forskellige mindfulness-praksisformer

  • teori om stress og håndtering af stressorer

  • guidede meditationer til brug efter kurset.

 

Du stifter bekendtskab med de forskellige mindfulnessformer, herunder kropsskanning, siddende meditation samt enkle yogaøvelser.

 

Du finder ud af om mindfulness er noget, du kunne have lyst til at fordybe dig i, og blive fortrolig med. 

Ligesom den mediterende mand på billedet, får du lejlighed til - igennem guidede meditationer -  at rette opmærksomheden mod din krop og dit åndedræt. Lige så stille ændrer du din sædvanlige handlemodus til en være-modus, hvor du hverken skal planlægge fremtidige handlinger eller bearbejde det, der allerede er sket.

 

Du er tilstede her og nu. 

 

Fra øjeblik til øjeblik retter du blot opmærksomheden på åndedræt og krop.

 

På den ene side er det enkelt. På den anden side opdager du hurtigt, hvor ofte dine tanker, herunder også vurderinger og bekymringer fylder din opmærksomhed. Oftest sker det uden, at du har bevidsthed om, at det er sådan.

 

I forlængelse af en sådan opmærksomhed på din opmærksomhed, får du både indsigt i og - på sigt - redskaber til at arbejde med ubevidste og ofte også uhensigtsmæssige tanke- og handlevaner. 

 

Hvis du efter intro-kurset vælger at fortsætte din mindfulnesspraksis, vil du opleve, at du får en fortrolighed med mindfulness, der betyder, at du kan håndtere hverdagens udfordringer med mere ro og større accept og venlighed.