MINDFUL PÅ ARBEJDE - kurser for ledere og medarbejdere

PÅ tværs af titler, positioner, uddannelse og stressniveau - Mindfulness styrker mental sundhed og trivsel

 

Vælg mellem et individuelt forløb (fx til leder, HR, TR) et gruppeforløb for de særligt interesserede, et oplæg eller et kort kursus for den store medarbejdergruppe. 

Få inspiration til hvordan I som virksomhed kan skabe fællesskab og sprog om både årsager til og oplevelser af stress og betydningen af at kunne håndtere og reducere stress gennem mindfulness. 

 

Mindfulness styrker vores ro - hvilesystem 

- lær at bruge det i en travl og engageret arbejdshverdag 

 

Mindthebody's undervisning og mindfulnessbaserede supervision hviler på forskningsmæssig viden om den betydning og indflydelse mindfulness har på udviklingen af hjernens ro - system.

Mental sundhed på arbejdspladsen

 Skab sprog og fællesskab om stress og stressreduktion i din virksomhed / din institution, Lad mindfulness blive et bidrag til virksomhedens / institutionens mentale sundhedsprofil.

Forebyg og behandl stress 

- begynd nu

Giv dine gode medarbejdere, herunder HR medarbejdere et personligt stressreduktionskursus. 

Oplæg & kurser

Book en halv eller en hel dag med oplæg om

Hvad MINDFULNESS ER?

Få et fælles repertoire af stressreducerende øvelser, der kan bidrage til en mere mindful arbejdsplads.

Stress-reducerende pædagogik

Kurser der fokuserer på

LOW-Arousal- pædagogik i almen- og specialpædagogikken. Fokus på øvelser og aktiviteter, der fremmer trivsel, glæde og professionel motivation

 Skab sprog og fællesskab om stress og i din virksomhed / din institution