Mand med smerter

Håndtering af smerter

Smerter i kroppen stresser og udtrætter. Det fysiske ubehag er ofte voldsomt, og mange må tage smertestillende medicin.

Smerterne i sig selv, men også bekymringen over den betydning, de har lige nu og eventuelt også forventes at få i fremtiden, påvirker livskvaliteteten nu og her. Det bliver sværere at håndtere hverdagens andre udfordringer og mange oplever øget irritablitet, bekymring, tristhed eller vrede.

Forskning viser imidlertid at smerter kan lindres - også uden brug af medicin. 

Mindfulness er en velanskrevet intervention mod smerter. 

Du kan læse om de gode resultater, man har med mindfulness som smertehåndtering i Jon Kabat Zinns bog: Lev med livets katastrofer - kroppens og sindets visdom i 

 

På baggrund af mine mange års erfaringer med psykolog og krops- og bevægelsesterapeut, og På et 8 ugers MBSR - kursus ( 27 timer) får du redskaber til at håndtere kroniske smerter mere hensigtsmæssigt. En daglig Mindfulnesspraksis kan hjælpe dig til at komme på en mere venskabelig fod med din smerte.

Tilmelding her

 

Din opfattelse af smerten har betydning

Når du er blevet fortrolig med en Mindful forholdemåde, vil du opleve, at din opfattelse af smerten har betydning for, hvor meget du lider under din smerte. Dine tanker og følelser vil påvirke din smerteoplevelse. 

 

At sige at smerteoplevelsen er påvirket af vores opfattelse af den, er ikke det samme som at sige, at den er indbildt og noget vi selv skaber. Det er et udtryk for, at smerte ikke kun er et kropsligt problem. Mindfulness anlægger et bredere perspektiv på smerte, hvor også kognitive og følelsesmæssige funktioner har betydning for smerteoplevelsen.

Et par eksempler på at smerteoplevelsen er påvirket af tanker og følelser:

Måske du kender til at en relativ lille smerte kan stresse dig rigtigt meget og få dig til at lide yderligere, hvis smerten er forbundet med bekymring om at den fx skyldes en alvorlig sygdom. Den samme smerte vil måske opfattes som det rene ingenting, så snart prøverne viser, at du ikke er alvorlig syg.

 

Måske du kender til at ubehaget ved din smerte forstærkes af negative tanker og selvbebrejdelser (fx om at du ikke længere er den, du var 'før smerterne' med hensyn til energi, glæde og arbejdsevne).

 

Krop og sind ikke er to adskilte størrelser, og du har mulighed for at lindre smerte ved at være mere bevidst om, hvordan du forholder dig til din smerte. 

 

Lær at håndtere din smerte på et 8 ugers MBSR kursus eller et individuelt mindfulnessforløb.

Ikke noget lægen fixer

Håndtering af smerter gennem mindfulness bygger på en interesse i og vilje til at gøre noget selv.

Smerten opfattes ikke som noget, der skal udbedres - mens du venter - som når din bil er på værksted.

En umiddelbar udfordring i en mindful håndtering af smerte er, at man vender sig mod smerterne og ikke væk fra dem - som man jo netop ofte vil have lyst til. At vende sig væk fra smerten er imidlertid ikke altid en brugbar strategi.

 

Når du retter en bevidst opmærksomhed mod dem, er det for at lære at være med dem. Du er undersøgende, åben og accepterende overfor dem.

 

I denne 'rettethed' mod smerterne lærer du at koble de fysiske smerter fra følelses- og tankemæssige dimensioner af smerten. Det er denne frakobling, der skaber grundlag for en anden og mere hensigtsmæssig håndtering.

 

Sådan en proces skal erfares og læres igennem daglige øvelser. Kontakt mig for at høre mere eller tilmeld dig mit næste 8 ugers MBSR kursus.

Hvad siger forskningen?

Mange undersøgelser viser, at et 8 ugers MBSR kursus  bidrager til drastisk reduktion af smerteniveauet hos mennesker med kroniske smertetilstande. Resultaterne bekræftes igen og igen gennem nye undersøgelser: Hovedparten af deltagerne med kroniske smerter oplever markant reduktion i smerteoplevelse i løbet af de 8 uger. Det er også almindeligt at deltagerne bliver mere positive overfor deres egen krop, og øger deres handlerepertoire, fx med hensyn til indkøb, madlavning og sex (se Kabat Zinn, 2014, s. 425). Ydermere forbedres deltagernes mentale sundhed med mindre depression og angst og mindre negativ optagethed af kroppen. I mange tilfælde falder brugen af smertestillende medicin. For de fleste er forbedringerne langvarige.

1 / 1

Please reload