Mindfulness, stressreduktion og trivsel på arbejdspladsen

                               Tag hånd om dine dygtige medarbejdere.

 

Et mentalt sundheds- og trivselsfremmende forløb med mindfulness, yoga og afslapning

.

Skræddersyede forløb.

Et bidrag til virksomhedens sundhedsordning (30 - 60 min. om ugen).

Deltagerne får fortrolighed med mindfulness, herunder yoga og afslapning.

De lærer at anvende mindfulness til at reducere og håndtere stressreaktioner i hverdagen.

Ovenstående ugentlige tilbud kan evt suppleres med et oplæg på 1- 2 timer for de ansatte.

Hvad siger forskningen om Mindfulness i arbejdslivet?

 

Hvordan påvirker mindfulness virksomhedens trivselsbarometer?

Hvorfor er mindfulness en meningsfuld intervention i en virksomhed?

Hvordan påvirker mindfulness vores evne til at koncentrere os?                              

For de, der har særligt behov eller interesse, herunder

  • de ansvarlige for virksomheden stresspolitik

  • de, der er stressede og selv er motiverede for at arbejde med mindfulness som stress-reducerende tilgang.

  • de der ønsker personlig-faglig kompetence til god mindful kommunikation og klar og rolig kommunikation.

Kursernes kvalitet og faglige grundlag

Mindthebody tilbyder kurser og interventioner af høj kvalitet.

Interventionerne er forankret i den nyeste forskning om sundhed, trivsel og professionelle kompetencer gennem mindfulness og compassion. 

Please reload

Opmærksomhed på krop og åndedræt er centrale ressourcer i din  håndtering af stress, smerter, uro, tankemylder og angst.

Psykolog, ph.d. Mia Herskind

KONTAKT 40981848 eller miaherskind@hotmail.com

​© 2008 mindthebody

Birkerød, Gentofte, København.