logo mtb_edited.png

Ikke mere stress

Lær at håndtere hverdagens stressorer.

business, people and work concept - tire

Læs mere om den proces, det er at finde tilbage til sig selv 

nedenfor 

Ikke mere stress - lær mindfulness

Måske du mindes din egen oplevelse af stress og træthed, når du ser på manden på fotoet. 

Signalerne fra krop og hovede ikke til at overhøre.

Et ønske, om at de forsvinder, er sjældent nok. 

Forskning viser, at en systemisk mindfulnesspraksis i gennem 8 uger reducerer og forebygger stress. Den mentale og fysiske helse og trivsel styrkes.

På et 8 ugers kursus i Mindthebody, kan du lære at håndtere og forebygge stress. 

 

individuelle forløb 

gruppeforløb

At finde tilbage til sig selv

Stress er meget mere og andet end at have travlt:

 

Med stress følger ofte en følelse af at miste kontrol og ikke længere være den, man var.

 

Klienter og kursister i MIndthebody, der kommer for at få hjælp til at mindske og håndtere deres stress,fortæller ofte at de ikke længere kan genkende sig selv, og at de ønsker at finde tilbage til 'sig selv'.

 

Vejen til at finde sig selv igen sker gennem en stadig større fortrolighed med mindfulness.

Mindfulness giver dig redskaber til at komme tilbage til dig selv.

 

Du lærer at håndtere bekymringer og tankermylder, smerter, angst og svimmelhed, så det igen er muligt at være nærværende, glæde sig over de små ting og have nemmere ved at have det godt.

Læs mere: Hvad er mindfulness?

 

Læs mere: Hvad klienter og kursister i mindthebody siger

1. Vær opmærksom på egne stresssymptomer

Når vi er stressede, ønsker vi at finde 'tilbage' til en side af os selv, som vi kender, men ikke kan få 'fat i'. Vi ønsker at genfinde oplevelsen af stabilitet, lethed, glæde, ro, selvomsorg og kreativitet.  Der er imidlertid ofte brug for mere end et ønske om at komme tilbage til sig selv.

Første skridt mod at mindske og håndtere stress er, at vi er bevidste om, at vi stressede og ikke har det godt.​​ Du kan gøre det til en vane  'checke ind' hos sig selv og mærke efter.

 

Tag første stressreducerende skridt nu: vend din opmærksomhed mod dig selv (en indadrettet opmærksomhed):

Slår dit hjerte hurtigere og hårdere end det plejer?

Er din søvn blevet mere ustabil?

Har du vanskeligere ved at fokusere?

Glemmer du mere end tidligere?

Har du kropssmerter, f.eks. gentagen hovedpine, smerter i ryg?

Har du øget sensitivitet overfor lyd og lys?

Er du mere træt og uoplagt, mere trist end du plejer?

Har du svært ved at finde ro?

Står tankerne i kø?

Er du mere reaktiv (vred-opfarende-bange),

Har du haft flere af ovenstående symptomer igennem længere tid, er det en god ide, at stoppe op og overveje, hvad du kan gøre for at passe bedre på dig selv.

2. Identificer stressorerne i dit liv

En anden forudsætning for at håndtere stress er, at du identificerer stressorerne i dit liv,

 

Stressorer kan inddeles i ydre og indre stressorer. ​

Ydre stressorer kan være 

  • arbejdsforhold, herunder usikkerhed i ansættelse, 

  • stressende kommunikation,

  • fysisk belastende opgaver,  

  • familieforhold, herunder skilsmisse, pasning af syge familiemedlemmer, økonomi, flytning etc.

  • livskriser.

 

Indre stressbegivenheder kan fx være: 

  • smerter og sygdom,

  • bekymringer om fremtid,

  • ærgrelser og selvbebrejdelser over noget, der er sket,

  • selvkritik,

  • høj sensitivitet.

 

Opdelingen i indre og ydre stressorer er akademisk, forstået således, at de står i tæt indbyrdes forhold til hinanden. Arbejdsstress, som er en ydre belastning, aktiverer indre stressorer som negativ tænkning om egne kompetencer, bekymring for fyring, dårlig nattesøvn etc.

3. Viden om mindfulness som stressreduktion

En tredje forudsætning for at mindske stress og følgevirkninger af stress, er at erkende, at der er en vej ud af stress. Denne vej er blandt andet mindfulness. Der er mange forskningsprojekter, der viser at daglige mindfulnessøvelser er stressreducerende og klæder den enkelte på til at håndtere stressorer.  

Mindfulness er defineret som "at være tilstede fra øjeblik til øjeblik - med vilje- på en ikke-dømmende måde". Gennem forskellige meditationer, herunder kropsskanning, siddende meditation, gående meditation og enkle kropsøvelser (yoga) øvelser, træner du din evne til at lade din opmærksomhed hvile, på det du laver lige nu. 

Du lærer at respondere på hverdagens stressorer på en mindful måde.

Få en uforpligtende samtale om de forskellige stress-reduktionsforløb, der er i Mindthebody. Kontakt mig på 40981848 eller på mail: miaherskind@hotmail.com

4. De første skridt

En fjerde forudsætning for at mindske den lidelse, der er forbundet med at være stresset er at 'gøre mindfulness'. I Mindthebody får du lydfiler med hjem, som du bruger dagligt for at få en fortrolighed med Mindfulness. En gang om ugen får du feedback på din praksis og på de udfordringer der måtte være med mindfulness - både som øvelse og i hverdagens handlinger og relationer.  

Læs mere om hvad et MBSR-kursus er her

Nedenfor kan du læse mere om stress.

Lidt mere om stressens automatik

Hverdagens stress løses imidlertid sjældent ved kamp eller flugt. Den ''fare" vi er udsat for - eller udsætter os selv for - er mere subtil og er i første omgang sjældent faretruende. Vores mest almindelige reaktion på stressreaktionerne er at lade som ingenting. Vi internaliserer dem. 

Når vi fortsætter vores stressede liv - uden at stoppe op - internaliserer vi symptomerne. Vi lader som ingenting. Måske fordi vi allerede for lang tid siden er holdt op med at lytte til os selv /lytte til kroppen. Vi har vænnet os til at overhøre dens signaler. Vi fortsætter- og tror også selv- at vi har kontrol over situationen.   

 

På indersiden er vi imidlertid i samme tilstand, som hvis vi var på flugt fra et farligt dyr. En væsentlig forskel mellem det jagede dyr på savannen og det stressplagede menneske, er den tid, som henholdsvis dyret og mennesket er i alarmberedskab. For det jagede dyr kan der være tale om ganske få minutter. Når den akutte fare er ovre, vender dyret meget hurtigt tilbage til den normale tilstand. Som mennesker er vi ikke så tilpasningsdygtige, og risikoen for længerevarende stress og belastning af krop og hjerne er meget større. 

Stress og belastning af hjernen

Stress rammer vores hjerne. Når vi er stressede er vi ofte udmattede - og en del af denne udmattelse skyldes, at vores hjerne ikke får den hvile og ro, den har brug for. Den har registreret, at vi er i alarmberedskab og vil fortsætte med at finde løsninger, der kan redde os. 

På den ene side har vi - i kraft af vore veludviklede hjerne altså nogle fordele som andre dyr ikke har: vi kan reflektere, bearbejde, planlægge, finde løsninger, være kreative. Denne evne er rigtig god fx i forbindelse med at finde strategier for hvilke ændringer i hverdagen, der er nødvendige pt. for at mindske stress.

På den anden side er denne kognitive funktion også sårbar overfor stress. Vores hjerne er  - i følge neurovidenskaben - ikke helt så smart indrettet, som vi kunne ønske det.

 

Den vil- især ved længerevarende stress-påvirkning - vedblive med at være på vagt og fortsætte sin bearbejdning af forskellige situationer, også selvom vi med vores sunde fornuft har erkendt, at der ikke er en reel fare på færde mere. Resultatet er tankemylder og bekymring, samt mental udmattelse.

 

De gentagne tanker kan vedrøre, hvad vi synes vi skulle have gjort, hvad vi kan gøre i fremtiden, hvad andre kunne have gjort etc. Sådanne tanker vil ofte også indeholde ærgrelser og selvkritik, hvis bare jeg havde.... hvor er jeg dog dum, at jeg ikke gjorde sådan og sådan.  

Et lille tankeeksperiment: Forestil dig et øjeblik en gazelle på savannen, der lige har overlevet et angreb fra en løve. Forestil dig nu videre, hvad der ville ske, hvis den havde samme veludviklede hjerne som os: den ville begynde at bearbejde situationen. Typiske tanker kunne være: Åh nej, mon løven kommer igen? Hvad med mine børn? Hvad hvis der kommer flere løver på en gang

Vi ved at gazellen ikke har sådanne kognitive kompetencer, og derfor heller ikke evne til gennem planlægning at mindske risikoen for angreb. Vi kan være glade for, at vi har denne evne, der til stadighed bidrager til vores overlevelse, sygdomsbekæmpelse, etc. 

Det er denne evne, der har bidraget til at videnskaben i dag kan fortælle os, at vi brug for at forholde os mere bevidst til vores tankemønstre og trække på andre ressourcer for at hindre at vores hjerne udmattes som følge af tankemylder.

 

Der er behov for at vi aktiverer og bliver fortrolige med andre og mere bevidste forholdemåder. 

Det kan mindfulness hjælpe os med og dermed også forebygge stress & udbrændthed.

Kontakt mig på mail  eller på 4098184​

Please reload

Stressreduktion i Mindthebody

Individuelt Mindfulnessforløb,  som kan imødekomme dine mere personlige mål og behov. Forløbet er inspireret af det forskningsbaserede 8 ugers gruppe-program MBSR (se nedenfor)  både med hensyn til struktur og indhold.Det sætter dine behov i centrum.

 

Mindfulnessbaseret terapi, hvor samtalen om stressens årsager og udtryk kombineres med tilpassede mindfulnessøvelser, som du anbefales at lave 4-6 gange pr. uge.

 

8 ugers MBSR kursus, Mindfulness Baseret Stress Reduktion: her er  du sammen med 6-7 andre  én gang om ugen i 8 uger. Du lærer at håndtere stressorer og stressreaktioner med mindfulness. Programmet har forskningsdokumenteret effekt.

Mindfulness på arbejde /mental sundhed 

Please reload