• miaherskind, ph.d.

MBSR har evidens-dokumenteret virkning.Hør Jon Kabat Zinn & Saki Santorelli m.fl. tale om forskning i MBSR- både i forbindelse med psoreasis og stress på arbejdspladsen. Der er tale om kontrollerede randomiserede undersøgelser.

Et randomiseret kontrolleret studie er en videnskabelig undersøgelse, der undersøger effekten af en ny behandling/intervention. At den er kontrolleret betyder, at resultaterne sammenlignes med resultaterne hos en kontrolgruppe, der enten ikke deltager i nogen intervention, eller deltager i en anden kendt intervention. At den er randomiseret betyder, at deltagerne fordeles i MBSR- interventionen eller i kontrolgruppen ved lodtrækning.


18 views

Opmærksomhed på krop og åndedræt er centrale ressourcer i din  håndtering af stress, smerter, uro, tankemylder og angst.

Psykolog, ph.d. Mia Herskind

KONTAKT 40981848 eller miaherskind@hotmail.com

​© 2008 mindthebody

Birkerød, Gentofte, København.