Mindfulness som fællesskabende intervention på arbejdspladsen?Et mindfulnessfulness-kursus på arbejdspladsen kan styrke både den enkelte medarbejder og kulturen på arbejdspladsen. Betragtes stress-reduktion på arbejdspladsen som en fællesskabende aktivitet, italesættes stress ikke som et problem nogle få har - og andre ikke har. I stedet italesættes stress-reaktioner, som noget alle har erfaring med. Det er denne fælles erfaring, som er grundlaget for at skabe et fællesskab om at reducere stress.

Trods fælles erfaringer med stress, er den enkelte medarbejders oplevelse af hvad der stresser og hvordan han/hun reagerer også meget forskellig. Et mindfulnesskursus på arbejdspladsen skal derfor give hver eneste deltager en mulighed for at arbejde med det, der er allermest nødvendigt for at trives og være robust.

Denne mulighed er der på et Mindfulnesskursus fra MINDTHEBODY. Kurset er forankret i teori om erfaringsbaseret læring - 'learning by doing. Det er ikke viden om, at mindfulness er en intervention, der virker, men selve træningen og erfaringen med at være mindful, der har betydning.


En kombination af

1. et godt kursus med gode, uddannede MBSR- undervisere og

2. deltagere der er motiverede for at arbejde med mindfulness


giver de bedste forskningsdokumenterede resultater: kvalificeret håndtering af stress og øget mental robusthed - også når kurset er slut.

Kurset bidrager til at deltagerne og dermed arbejdspladsen udvikler fælles sprog og redskaber til at italesætte stress som noget almenmenneskeligt og dermed flytte fokus fra stress som noget privat (og måske skamfuldt) til stress som noget, vi hver især og i fælleskab kan bedre vores håndtering af. Kontakt for uforpligtende samtale om kursus.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Opmærksomhed på krop og åndedræt er centrale ressourcer i din  håndtering af stress, smerter, uro, tankemylder og angst.

Psykolog, ph.d. Mia Herskind

KONTAKT 40981848 eller miaherskind@hotmail.com

​© 2008 mindthebody

Birkerød, Gentofte, København.