Sorg og MindfulnessNår vi mister én vi holder af og er knyttet til er sorgen ofte stor og overvældende. Vi er sorgen og smerten.

Den sidder i kroppen, således at alle vores handlinger, gøremål og planer er ’stemt’ af en smertelig følelsestone. Den tyske kunstner Käthe Schmidt Kollwitz har - som i ovenstående billede - udtrykts sorgens dybe tag i os.

Med en mindful indstilling forsøger vi ikke at fjerne sorgen, men at blive mere bevidst om vores håndtering af den. Vi bringer os - i den udstrækning det er muligt- i en tilstand af ro for at være med den følelsesmæssige smerte, mens den udfolder sig. Vi tilstræber et nærvær og en ømhed overfor følelserne - mens de bølger gennem os.

Måske vi nogle gange mærker, at smerten forandrer sig en smule fra øjeblik til øjeblik og at vi nogen gange er bedre til at udholde den og være med den.

Når vi møder vores følelser med bevidst nærvær er det også sandsynligt at vi registrerer at bestemte tanker, vurderinger og følelser, dukker op igen og igen. Måske tanker og forestillinger om noget vi ville have sagt eller gjort anderledes. Noget vi gerne ville have nået at sige og gøre. Måske vi tynges af selvbebrejdelser og gen-oplevelser af bestemte øjeblikke. Når vi med bevidst nærvær møder disse tanker, vil vi mærke, at også de kan ændre karakter, at de er ”som bølger, der hæver sig i sindet og synker igen" (Jon Kabat Zinn, 2015).

Du kan finde mindfulness-guidninger med fokus på sorg og tab på nettet.

Mærk om og hvordan de ressonerer i dig.

Måske ordene forbinder sig med dine erfaringer og oplevelser af sorg og tab.

Du kan også læse nedenstående guidning og se om den på en relevant måde kan forbinde sig til dine erfaringer og oplevelser med den.

Find en siddende eller liggende position der er komfortabel, hvor du oplever støtte fra underlaget. Ret så opmærksomheden mod dit åndedræt. Lad det være anker for din opmæksomhed et øjeblik. Sid et øjeblik med opmærksomhed mod den eller dem du har mistet. Mærk nu om disse ord ressonerer i dig og giver mening:

Må jeg være åben overfor den smerte, som følger med sorgen.

Må jeg være åben overfor den smerte, som følger med sorgen.

Må jeg finde de indre ressourcer til at være tilstede med min sorg.

Må jeg finde de indre ressourcer til at være tilstede med min sorg.

Hvis du oplever en modstand mod denne åbenhed, så registrer denne modstand – uden at fordømme den - og vend så - med blidhed tilbage til fx disse ord:

Må jeg acceptere min sorg...

Må jeg acceptere min sorg....

Måske også tanker og forestillinger om noget, du gerne ville have sagt eller gjort anderledes dukker op. Noget du gerne ville have nået at sige og gøre.

Må jeg tilgive mig selv for ikke altid at have været i stand til at møde mine kæres behov. Må jeg tilgive mig selv for ikke altid at have været i stand til at møde mine kæres behov.

Må jeg tilgive mig selv for fejltagelser og ting, jeg ikke fik gjort.

Må jeg tilgive mig selv for fejltagelser og ting, jeg ikke fik gjort.

Måske disse sætninger ressonerer i dig:

Må jeg være åben overfor mig selv og andre i forhold til min oplevelse af tab og sorg.

Må jeg være åben overfor mig selv og andre i forhold til min oplevelse af tab og sorg.

Må jeg være åben overfor andres venlighed overfor mig på denne sorgfulde rejse.

Må jeg være åben overfor andres venlighed overfor mig på denne sorgfulde rejse.

Ret nu igen opmærksomheden mod dit åndedræt og mod den støtte, som underlaget giver dig. Og lyt til din følelsestone lige nu: hvilke ord og sætninger, er relevante for dig?

Måske du i første omgang oplever, at det en smule mærkeligt at lytte til eller selv sige disse ord. Måske den oplevelse ændrer sig efter et par gange.

Mere om mindfulness?


Featured Posts
Recent Posts