MBSR har evidens-dokumenteret virkning.Hør Jon Kabat Zinn & Saki Santorelli m.fl. tale om forskning i MBSR- både i forbindelse med psoreasis og stress på arbejdspladsen. Der er tale om kontrollerede randomiserede undersøgelser.

Et randomiseret kontrolleret studie er en videnskabelig undersøgelse, der undersøger effekten af en ny behandling/intervention. At den er kontrolleret betyder, at resultaterne sammenlignes med resultaterne hos en kontrolgruppe, der enten ikke deltager i nogen intervention, eller deltager i en anden kendt intervention. At den er randomiseret betyder, at deltagerne fordeles i MBSR- interventionen eller i kontrolgruppen ved lodtrækning.


Featured Posts
Recent Posts