Stress, studie og mindfulness

Alt for mange studerende er stressede.

En undersøgelse af Dansk Magisterforening fra 2016 kortlægger studerende medlemmers trivsel på studiet (819 personer deltog i undersøgelsen). Årsagerne til stress er flere, men én af de store syndere er et stort arbejds- og forventningspres. Forventningerne er samfundsmæssigt forankret, men opleves og udleves individuelt.

Hver tredje studerende har været stresset en stor del eller hele tiden i det sidste semester. Hver femte har oplevet symptomer på depression, mens næsten halvdelen har haft søvnbesvær, hukommelses- og koncentrationsbesvær, samt oplevet øget irritabilitet og agressivitet. Mere end hver anden har spist og drukket usundt.Hver tredje studerende mener, at deres egne høje forventninger til egen præstation er den største kilde til stresssymptomerne.

Mere end hver anden oplever at de, som følge af stress, har svært ved at prioritere deres opgaver. Hver fjerde har svært ved at koble mentalt af og holde fri fra studiet.

Læs mere på http://www.dm.dk/PolitikOgPresse/Undersoegelser

Den stigende stress og mistrivsel aktualiserer overvejelser både over hvordan studiemiljøet og den enkelte kan forebygge og håndtere stress.

Stress skelner ikke mellem rig og fattig eller mellem studerende, der får 12 eller 4. Stress er kropslige - fysiske reaktioner på stressorer, der kan udløses af blandt andet

 • Negative tanker om og vurderinger af dig selv, dit arbejde og din indsats, bekymrende forestillinger om fremtidens muligheder, frygt for andres bedømmelser.

 • For mange arbejdsopgaver og - timer, urealistiske arbejdsmål, for lidt restitution, negligering af krop, for lidt bevægelse, usund kost og for lidt søvn.

Mindfulness er en veldokumenteret intervention, der hjælper mennesker til at fremme en forholdemåde, hvor de drager omsorg for sig selv: På engelsk bruger vi ordet remind, når der er noget vi skal huske. Her bruger vi begrebet re-body, som udtryk for at psykisk og fysisk trivsel inkluderer en fornemmelse for kroppen og dens signaler: Lyt til den og lær gennem følgende øvelser:

 • Læg dig på gulvet mindst en gang om dagen, ret opmærksomheden mod dine sanser (hvordan føles det i kroppen?) og mod dit åndedræt (med en venlig, blid opmærksomhed). (fx 5 min)

 • Sæt dig på en stol eller på gulvet på en pude mindst én gang om dagen. Ret opmærksomheden mod dit ånddedræt. Følg åndederættet. Accepter det - det er som det skal være. Dine tanker, vurderinger, dine følelser og stemninger vil gang på gang optage din opmærksomhed. Når du opdager det, er du mindful og vender- med bevidsthed - igen opmærksomheden mod krop og åndedræt.(Gentag i fx 10 min.)

 • Spis dagligt en ting med fuld opmærksomhed (en appelsin, et æble, en nød- hvad som helst) .

 • Nyd dit bad, mærk vandet mod kroppen.

 • Stræk og styrk din krop gennem kropsøvelser- lad din opmærksomhed dvæle i de kropslige sansninger.

 • Gå en tur, mærk hvordan det er at gå, lyt til dine fodtrin, mærk kroppen, armene der svinger, hoften der gynger, åndedrættet, der bevæger sig ind i kroppen og ud af kroppen.

Kontakt på tlf 40981848 eller på miaherskind@hotmail.comFeatured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

Opmærksomhed på krop og åndedræt er centrale ressourcer i din  håndtering af stress, smerter, uro, tankemylder og angst.

Psykolog, ph.d. Mia Herskind

KONTAKT 40981848 eller miaherskind@hotmail.com

​© 2008 mindthebody

Birkerød, Gentofte, København.