Lær dit barn at sige fra overfor forældre-skænderier.Børn føler sig hjælpeløse og ulykkelige i en konfliktfyldt atmosfære. Når forældre er 'i krig' med hinanden, har børn ikke nogen at ty til.

Den vietnamesiske munk Thich Nhat Hanh giver forældre nogle gode råd i bogen Skab ægte fred - stop volden i dig selv, i din familie, i samfundet og i verden (2003). Han beskriver, hvordan voksne kan hjælpe børnene med at beskytte sig selv og være medfølende overfor andre.

Børn lærer gennem erfaring. Forældrenes adfærd og forholdemåder er derfor helt afgørende for hvad børn lærer. De voksne bør være opmærksomme på at hjælpe barnet ud af en følelse af afmægtighed og hjælpeløshed, som er afstedkommet af et skænderi eller en dårlig stemning mellem de voksne.

Etablering af et åndedrætsværelse kunne være en del af en sådan hjælp.I et åndedrætsværelse kan man komme til kræfter og genoprette stabilitet og venlighed gennem vejrtrækning. Åndedrætsværelset behøver ikke være stort. Det kan være en del af et andet værelse. Det kan være afgrænset af et tæppe eller af reoler.

Som forældre kan du lære dit barn at sige, "jeg går ind i åndedrætsværelset", når det oplever ubehag og utryghed ved din og din ægtefælles kommunikation. Betragt dette som en alarmklokke, der hjælper dig til at blive bevidst om, hvad du gør mod jeres barn eller din ægtefælle (side 126).

Ved at gå ind i åndedrætsværelset får dit barn signaleret overfor både jer forældre og evt. søskende, at det, der sker, er ubehageligt. Samtidig får det mulighed for at trække sig tilbage fra det, som udløser følelsen af magtesløshed og tristhed.

Når dit barn går ind i værelset, kan du eller din ægtefælle følge med, hvis I er parate- alternativt kan I vente lidt. Det efterfølgende fælles fokus på åndedrættes betyder, at stemningen forandrer sig. Kroppens alarmberedskab falder til ro.

Thich Nath Hanhs idé om åndedrætsrummet støtter en mindful forholdemåde, hvor både du, dit barn og din ægtefælle kan komme til jer selv og blive nærværende igen. Det skaber grundlag for, at I kan tale med Jeres barn om dets oplevelser og følelser, her og nu, eller på et senere tidspunkt, når det er parat..

Du kan også hjælpe dit barn med skabe opmærksomhed på, at det føler sig ulykkeligt eller utilpas, ved at have en klokke liggende, som det kan ringe med, når 'det bliver for meget'.

En klokke, der ringer, skaber ofte langt mere opmærksomhed end ord: dens klang signalerer, at det er tid til at rette en opmærksomhed mod det nuværende øjeblik, og dermed også mod dit barn. Klokken er dit barns nonverbale stemme, et tavst råb om hjælp og ønske om at situationen ændres. Klokkens klang minder dig om, at der er behov for ro og tryghed, for venlighed og opmærksomhed. Den støtter din medfølelse.

Har du lyst til at læse mere: Thich Naht Hanh (2003). Skab ægte fred. Stop volden i dig selv, i din familie, i samfundet og i verden. Borgens Bogklub (Oversat af Otto Sigvaldi).


Featured Posts
Recent Posts