Læg dig på ryggen - en mindful daglig praksisTo re-body

Et godt råd fra Jon Kabat Zinn, grundlæggeren af Mindfulness Baseret Stress Reduktion, er, at vi mindst én gang om dagen lægger os på gulvet. Selv korte øjeblikke af kropslig forankret ro er værd at samle på: vi bliver mindet om noget fundamentalt og grundlæggende i vores liv: kroppen. Vi lærer - som Kabat Zinn udtrykker det - at bruge kroppens visdom til at håndtere livets små og store katastrofer. 'To rebody' udtrykker denne vending mod den kropslige sanselige oplevelse.

Kroppen er i centrum.

Når vi lægger os på ryggen er kroppen i centrum for vores opmærksomhed. Men det er en anden opmærksomhed på kroppen, end den vi sædvanligvis har i vores samfund. Mere end nogensinde er vi optagede af vores udseende og det er et kendt fænomen at flere og flere af os træner og toner kroppen og får foretaget operationer, så vi kan føle, at vi er smukke nok i forhold til eksisterende skønheds- og ungdomsidealer.

Alt for mange er ikke tilfredse med deres krop, selvom den hverken gør ondt eller er ramt af sygdom.

I mindfulness og i mindfulnessbaseret terapi og coaching er vi optagede af kroppen på en anden måde: vi lægger vægt på at føle os godt hjemme i vores krop. første skridt er, at blive mere fortrolig med kroppens sansninger og signaler.

Mindthebody tilbyder mindfulness - forløb og mindfulnessbaseret terapi.

Du bliver fortrolig med at finde ro i kroppen og stilne tankerne af. Læs mere om de forskellige mindfulnessforløb her


Fra udadrettet til indadrettet opmærksomhed.

Når du lægger dig på ryggen på gulvet, mærker du dig selv på en anden måde, end hvis du står foran et spejl og kigger på dig selv.

Nogle beskriver det som at komme tilbage til sig selv. Først og fremmest er det en anderledes kropslig oplevelse end at stå op. Vi har ikke længere øjenkontakt med andre, den fine mimik, som helt automatisk følger med al kommunikation falder til ro, ligesom vores posturale reflekser, dem der sørger for at vi holder os oprejst, kan slappe helt af.

Når den udadrettede opmærksomhed dæmpes - bliver der mere plads til en indadrettet og kropslig sanselig opmærksomhed. Liggende - øger vi bevidstheden om, at vi har en krop - ja, at kroppen er en del af os. Den fornemmelse - at kroppen er en del af os - kan vi også have, når vi kigger os selv i spejlet. Men spejlbilledet giver os ikke på samme måde en sanselig fornemmelse, hvem vi er.

Når du kigger på dig selv i spejlet, ser du et billede af dig selv.

Når du ligger ned med lukkede øjne, mærker du dig selv - lige her og nu.

Du er lige nu....

Når du ligger ned, er du et kropsligt, sanseligt situeret selv - et selv der eksisterer lige nu. Det selv kan ikke beskrives med titler, uddannelser og andre biografiske data.

Den liggende stilling åbner for andre erfaringer - måske af noget velkendt behageligt. En følelse som kan have en fremmedhed over sig, hvis det er lang tid siden, vi har givet os tid til at ligge ned- udenfor sengetid.

Du øger din opmærksomhed på kropslige sanselige fornemmelser af fx

- varme,

- tyngde,

- summen i kroppen,

- hjertets slag,

- kroppens bevægelse med åndedrættet.

Måske du også vil sanse

- uro og smerte

- tankemylder-

- at det er alt for lang tid siden, du har taget vare på dig selv.

En mindful oplevelse

Både dine positive og mere udfordrende sanse-oplevelser er udtryk for, at du er mindful, det vil sige opmærksom fra øjeblik til øjeblik - med vilje - på en ikke dømmende måde. Du har - ved at lægge dig ned og ved at give dig hen til hvordan det sanses - startet en mindfulness-praksis.

Du har i et kort øjeblik forladt hverdagens handlemodus og erstattet den med en være-modus, hvor du ikke foretager dig andet end at at lytte til og mærke din vejrtrækning- ind i og ud af kroppen.

Udfordringer /håndtering af udfordringer.

Det er på den ene side utroligt enkelt at tage vare på sig selv på denne måde. På den anden side er det ikke helt nemt. Dagens opgaver, tanker, planlægning og vurderinger og eventuelt også bekymringer eller smerter vil ofte hurtigt erstatte den kropslige sanselige oplevelse, og du vil måske meget hurtigt få tilskyndelser til at rejse dig op og komme i gang med dagens andre opgaver.

Hvis du - hver gang du opdager tanker og tilskyndelser til at vende tilbage til en handlemodus - igen vender din opmærksomhed mod dit åndedræt - på en stille, rolig, accepterende og ikke dømmende måde, vil du allerede være godt i gang med at 'træne ' en mere mindful forholdemåde.

I første omgang er det vigtigste, at du giver dig selv chancen for at ligge ned.

God fornøjelse.

Mindfulness-undervisning og vejledning

Du kan hente inspiration til og blive vejledt i din mindfulnesspraksis i Mindthebody ved psykolog, ph.d. Mia Herskind.

Kontakt mig for at høre mere om aktuelle mindfulnessforløb, herunder MBSR- forløb her og om individuelle forløb her.

Telefon: 40981848

Skriv en mail: miaherskind@hotmail.com

Lige nu kan du starte med at lægge dig på gulvet. Gerne på en måtte eller et gulvtæppe. Hvordan er det?


Featured Posts
Recent Posts