Sorg og tab

Sorg er ikke en sygdom, men en naturlig reaktion på det at miste. Sorg knyttes ofte til dødsfald. At miste en man elsker - et barn eller en ægtefælle - er ubegribeligt hårdt.

 

Sorg kan imidlertid også opstå i forbindelse med det at miste sit arbejde eller blive skilt. Ligesom en ægtefælles eller et barns sygdom og eventuelle funktionsnedsættelse (mentalt og fysisk) kan være meget sorgfuldt.

 

Mange mennesker oplever, at det er en stor hjælp at tale med venner eller med en psykolog. Det at kunne fortælle om sin sorg og sine tanker og følelser i forbindelse med tabet kan ofte bidrage til - på sigt - at gøre det nemmere at leve med sorgen.​

Hvis du ønsker at tale med en psykolog, kan du kontakte mig her 

Du kan læse om mindfulnessbaseret terapi, som en forholdemåde, der kan bidrage til en håndtering af sorgen her.

Håndtering af negative tanker i forbindelse med sorg

Når vi er sorgfulde over et tab af en nærtstående, følger ofte også tanker og vurderinger af vores måde at være på overfor den anden. Gør vi eller gjorde vi det godt nok? Kunne vi have gjort det anderledes? Hvorfor var jeg ikke mere opmærksom? Nogen vil - fx efter en pårørendes er død - måske i første omgang opleve lettelse, en følelse, der er svær at dele med andre. Tanker om fremtiden vil også trænge sig på. Hvordan skal jeg/vi klare os? Hvem er jeg - og hvad har jeg lyst til, når jeg er alene i hverdagen/ i ferierne/ med vennerne?

Hvordan skal jeg tackle det mellemrum, der ligger mellem på den ene side en stigende evne og lyst til at have gode øjeblikke og - på den anden side - en dårlig samvittighed over at leve videre og 'finde mig selv' under de nye omstændigheder.

I mindfulnessbaseret terapi lærer du, hvorledes disse tanker påvirker dig og hvordan du kan håndtere dem, så du får nemmere ved at have det godt - trods din sorg.  Kontakt mig uforpligtende her

Upåagtet sorg og krise - når en ægtefælle eller samlever bliver syg

Når en ægtefælle bliver syg ændres livet for begge parter. Vi er tilbøjelige til at overse den sorg og meget vanskelige situation, som den raske part i forholdet står i: Alle tanker og handlinger vedrører at passe og støtte den syge. Samtalerne mellem parterne får andre temaer. Drømme og planer for fremtiden revideres. Tidligere fælles og individuelle aktiviteter ophører og erstattes - om muligt - af nye. Den pårørende lever således ikke kun med en sorg over den andens sygdom og vanskeligheder, men også med en sorg og stress over sin egen situation.

Mange forskningsprojekter viser, at det at passe et sygt familiemedlem er meget belastende. Upåagtet sorg og stress tærer på kræfterne - både psykisk og fysisk. 

Kontakt mig uforpligtende for at lære at tage vare på dig selv, mens du tager vare på andre. 

Mindfulness i sorgarbejde

Mindfulness er en forholdemåde, der er velegnet til at håndtere både akut og længerevarende kompliceret sorg og krise. Du kan læse mere om mindfulnessbaseret terapi her 

Please reload

Du kan kontakte mig på denne kontaktformular. Herefter vil jeg kontakte dig på telefon. 

Opmærksomhed på krop og åndedræt er centrale ressourcer i din  håndtering af stress, smerter, uro, tankemylder og angst.

Psykolog, ph.d. Mia Herskind

KONTAKT 40981848 eller miaherskind@hotmail.com

​© 2008 mindthebody

Birkerød, Gentofte, København.